Đây là sản phẩm dự thi của nhà trường với tên gọi "Ba Đình vùng đất và con người". Thực hiện bởi các thầy cô giáo Văn, Lịch sử và các con học sinh khối 8 của nhà trường.