Friday, 19/08/2022 - 00:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

"Học tập suốt đời"

“Dân tộc Việt Nam vốn thông minh và hiếu học”. Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi .Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước, trường THCS Hoàng Hoa Thám long trọng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh)”.

Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của CB-GV-NV, học sinh, công chức, viên chức, người lao động, người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt cuộc đời, nhằm xây dựng phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, công đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh)” được tổ chức từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.