KHỐI 6

 

 

Tranh tĩnh vật

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên đề 1: Tranh in hoa lá

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Tranh in hoa lá

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

 

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên đề 1 bài 4: Thiệp chúc mừng

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Hình vẽ trong hang động

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử (T2)

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 2, bài 3, Tiết 1: Túi giấy đựng quà
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh
 

Chủ đề 2, Tiết 2: Túi giấy đựng quà 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Tiết 1 Nhân vật 3D từ dây thép 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Tiết 2 Nhân vật 3D từ dây thép 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

 

Chủ đề 3: Trang phục lễ hội 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Tiết 3 Trang phục lễ hội 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Tiết 1 THoạt cảnh ngày hội 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Col 2 content area

KHỐI 7

Chuyên đề 1: Sơ lược mỹ thuật thời Trần

 

Sơ lược Mỹ thuật thời Trần

Chuyên đề 2: Tạo hình căn phòng

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên đề 2: Tạo đồ vật 3 chiều

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

 

Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên đề 3: Chữ trang trí trong đời sống

Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Chữ trang trí trong đời sống

Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Chữ trang trí trong đời sống

Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Chữ trang trí trong đời sống (T4)

Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4, Tiết 1: Phong cảnh thiên nhiên 

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Tuần14 CĐ4 Phong cảnh thiên nhiên 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4: Phong cảnh thiên nhiên 
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 5 - Tiết 1: Cuộc sống quanh em
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

 

Chủ đề 5 - Tiết  2: Cuộc sống quanh em
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 5 - Tiết  3: Cuộc sống quanh em
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 6 - Sơ lược MTVN từ cuối TKXIX đến 1954
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

KHỐI 8

Chủ đề 1: Tạo hình (Tiết 2)

Tết Trung thu

Tết trung thu

Sơ lược Mỹ thuật thời Lê - Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 2: Cách vẽ sơ đồ tư duy

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

 

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 5: Sơ lượt LSMT Việt Nam từ 1954-1975

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Tuần 14: Sơ lược MTVN 1954-1975
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4-Tiết 1: Thế giới cổ tích
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4-Tiết 2: Thế giới cổ tích
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4-Tiết 3: Thế giới cổ tích
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4-Tiết 4: Thế giới cổ tích
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

CĐ4-T4: Thế giới cổ tích-Trưng bày, giới thiệu SP
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Col 1 content area

Col 2 content area

KHỐI 9

Chủ đề 1: Vẽ tĩnh vật (Tiết 2)

Sơ lược mỹ thuật thời Nguyễn

Chủ đề 3: tạo hình con rối và sân khấu biểu diễn rối

Tiết 1_Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 3: tạo hình con rối và sân khấu biểu diễn rối

Tiết 2_Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên đề 4: Sơ lược kiến trúc các dân tộc thiểu số

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4: Sơ lược kiến trúc các dân tộc thiểu số

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 4: Sơ lược kiến trúc các dân tộc thiểu số - T3

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 6: Vài nét về HH Nhật

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 6: vài nét về hội họa Nhật Bản, Trung Quốc

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 5: T1_Sáng tạo từ vật tìm được

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 5_Tiết 2: Sáng tạo từ vật tìm được

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 5_Tiết 3: Sáng tạo từ vật tìm được

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 7_Tiết 1: Chạm khắc đình làng VN

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ đề 7_Tiết 2: Chạm khắc đình làng VN

 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area