KHỐI 6

 

 

 

Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc

Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc (Tiết 3)

Khối 6-Chủ đề 2 - Tiết 1- Âm nhạc 6 Cánh diều 

Cô giáo:  Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chủ đề 2 - Tiết 2 - Âm nhạc 6

Chủ đề 2: Giai điệu quê hương - Cô giáo Lê Thoa

CĐ3- Tiết 1; học bài Bụi phấn, ÂNTT, Trải nghiệm và khám phá. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ3- Tiết 2; Ôn bài Bụi phấn, đàn tranh và đàn đáy nghiệm và khám phá. 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 3: T3_Đọc nhạc, Nhạc cụ, Trải nghiệm&khám phá.

GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chủ đề 3: HD học sinh tự học tiết 3.

GV: Lê Thị Thoa

CĐ4: Hát Tình bạn 4 phương, trải nghiệm và khám phá. GV: Lê Thị Thoa

Chủ đề 3: Tiết 4. Biết ơn Thầy Cô
GV: Lê Thị Thoa

CĐ 3, T3: Đọc nhạc, Nhạc cụ, Trải nghiệm - khám phá
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ3, T3: Tình bạn 4 phương, trải nghiệm và khám phá
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 4 Chủ đề 2 SGK Âm nhạc 6 Cánh diều
GV: Lê Thị Thoa

Tiết 3 Chủ đề 4 SGK Âm nhạc 6 Cánh diều
GV: Lê Thị Thoa

Tiết 3- CĐ 4: Đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, nhạc cụ. 
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 4- CĐ 4: Đọc nhạc, nhạc cụ, ôn bài hát
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 4 Chủ đề 4 Đọc nhạc, nhạc cụ, ôn bài hát
GV: Lê Thị Thoa

Tiết 1- CĐ 5: Bài hát "Mùa xuân em tới trường" 
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Hát bài Mùa xuân em tới trường, TN và KP.

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chủ đề 3. Tiết 3. Tập đọc nhạc
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chủ đề 5. Tiết 3. Tập đọc nhạc, nhạc cụ, ôn tập bài hát
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chủ đề 6. T1. Hát bài Những lá thuyền ước mơ
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chủ đề 6. T1. Hát bài Những lá thuyền ước mơ
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chủ đề 6. T2. Ôn bài Những lá thuyền ước mơ
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 6. T2. Ôn bài Đọc nhạc, Những lá thuyền ước mơ...
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 7. T1. Hát bài Ước mơ xanh, trải nghiệm làm bộ gõ
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 7. Hòa bình
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Minh họa đọc nhạc từng bè và đọc ghép 2 bè
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

KHỐI 7

Tiết 2- Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu. Tập đọc nhạc số 1. GV dạy- Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thuỷ Nguyễn.pptx

 

Tiết 9 - Học hát bài Chúng em cần hòa bình

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khối 7- Tiết 10: Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình, TĐN số 4. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Khối 7- Tiết 10: Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình, TĐN số 4, ÂNTT. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 12: Học hát bài Khúc hát chim sơn ca
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T13: Ôn bài Khúc hát chim sơn ca, nhạc lí, TĐN số 5
 GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T14: Ôn bài Khúc hát chim sơn ca, nhạc lí, TĐN số 5
 GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T15: Ôn tập
 GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 4: Nghe tác phẩm, Ôn bài Tình bạn 4 phương, TN và khám phá - Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 19 Học hát bài Đi cắt lúa
Cô giáo Lê Thoa

Tiết 20 Học hát bài Đi cắt lúa
Cô giáo Lê Thoa

Tiết 21 Tập đọc nhạc số 6
Cô giáo Lê Thoa

Tiết 22_Học hát bài "Khúc ca bốn mùa"
Cô giáo Lê Thoa

Tiết 23_Ôn bài hát "Khúc ca bốn mùa" - Tập đọc nhạc
Cô giáo Lê Thoa

T24_Ôn Khúc ca 4 mùa, TĐN số 7- vài nét về ÂNVN
Cô giáo Lê Thoa

T24_Ôn Khúc ca 4 mùa, Đi cắt lúa
Cô giáo Lê Thoa

​​​​​

Âm nhạc thường thức
Cô giáo Lê Thoa

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

 

KHỐI 8

Khối 8- Tiết 3_ Ôn tập bài hát Mùa thu ngày khai trường, ôn tập TĐN số 1, Âm nhạc thường thức_ Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa Xuân nho nhỏ - Thuỷ Nguyễn.ppt

Lí dĩa bánh bò. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ. TĐN số 2. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ​​​​

Ôn tập bài Lí dĩa bánh bò. 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 9 - Học hát bài Tuổi hồng

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khối 8- Tiết 10: Ôn bài hát Tuổi hồng, TĐN số 3. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 11: Ôn bài Tuổi hồng, Ôn TĐN số 3, ÂNTT. 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 12: Học hát bài Hò Ba lý 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 13: Ôn bài Hò ba lí, nhạc lí, TĐN số 4
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 14: Ôn bài Hò ba lí, nhạc lí, TĐN số 4
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 15: Ôn tập
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

​​​​​

Tiết 19: Học hát bài khát vọng mùa xuân
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 21: Ôn tập bài khát vọng mùa xuân
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 22: Học hát bài Nổi trống lên các bạn ơi
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 23: Ôn bài Nổi trống lên các bạn ơi
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 23: Ôn bài Nổi trống lên các bạn ơi
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 24: Ôn bài Nổi trống lên các bạn ơi
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 25: Ôn tập
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 27: Học hát bài Ngôi nhà của chúng ta
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 28-Tập đọc nhạc số 7 - Dòng suối chảy về đâu
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Col 1 content area

Col 2 content area

KHỐI 9

Tiết  1: Học hát bài Bóng dáng 1 ngôi trường
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết  2: Ôn bài Bóng dáng 1 ngôi trường
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 3: Ôn bài Bóng dáng 1 ngôi trường
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 3: Học hát bài Nụ cười
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 4: Học hát bài Nụ cười
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 5: Ôn tập bài Nụ cười
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 5: Ôn tập đọc nhạc số 2, Nhạc lý
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

CĐ7Tiết 5: Ôn tập đọc nhạc số 2, Nhạc lý
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ôn tập
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

CĐ7 - Tiết 9 -  Học hát bài Nối vòng tay lớn
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiết 10: Nhạc li, TĐN số 3
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Col 2 content area