KHỐI 6

 

 

 

Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc

Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc (Tiết 3)

Khối 6-Chủ đề 2 - Tiết 1- Âm nhạc 6 Cánh diều 

Cô giáo:  Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chủ đề 2 - Tiết 2 - Âm nhạc 6

Chủ đề 2: Giai điệu quê hương - Cô giáo Lê Thoa

CĐ3- Tiết 1; học bài Bụi phấn, ÂNTT, Trải nghiệm và khám phá. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ3- Tiết 2; Ôn bài Bụi phấn, đàn tranh và đàn đáy nghiệm và khám phá. 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 3: T3_Đọc nhạc, Nhạc cụ, Trải nghiệm&khám phá.

GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chủ đề 3: HD học sinh tự học tiết 3.

GV: Lê Thị Thoa

CĐ4: Hát Tình bạn 4 phương, trải nghiệm và khám phá. GV: Lê Thị Thoa

Chủ đề 3: Tiết 4. Biết ơn Thầy Cô
GV: Lê Thị Thoa

CĐ 3, T3: Đọc nhạc, Nhạc cụ, Trải nghiệm - khám phá
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ3, T3: Tình bạn 4 phương, trải nghiệm và khám phá
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 4 Chủ đề 2 SGK Âm nhạc 6 Cánh diều
GV: Lê Thị Thoa

Tiết 3 Chủ đề 4 SGK Âm nhạc 6 Cánh diều
GV: Lê Thị Thoa

Tiết 3- CĐ 4: Đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, nhạc cụ. 
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 4- CĐ 4: Đọc nhạc, nhạc cụ, ôn bài hát
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 4 Chủ đề 4 Đọc nhạc, nhạc cụ, ôn bài hát
GV: Lê Thị Thoa

Tiết 1- CĐ 5: Bài hát "Mùa xuân em tới trường" 
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Hát bài Mùa xuân em tới trường, TN và KP.

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

 

KHỐI 7

Tiết 2- Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu. Tập đọc nhạc số 1. GV dạy- Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thuỷ Nguyễn.pptx

 

Tiết 9 - Học hát bài Chúng em cần hòa bình

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khối 7- Tiết 10: Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình, TĐN số 4. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Khối 7- Tiết 10: Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình, TĐN số 4, ÂNTT. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 12: Học hát bài Khúc hát chim sơn ca

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T13: Ôn bài Khúc hát chim sơn ca, nhạc lí, TĐN số 5
 GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T14: Ôn bài Khúc hát chim sơn ca, nhạc lí, TĐN số 5
 GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T15: Ôn tập
 GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

CĐ 4: Nghe tác phẩm, Ôn bài Tình bạn 4 phương, TN và khám phá - Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 19 Học hát bài Đi cắt lúa
Cô giáo Lê Thoa

Tiết 20 Học hát bài Đi cắt lúa
Cô giáo Lê Thoa

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

 

KHỐI 8

Khối 8- Tiết 3_ Ôn tập bài hát Mùa thu ngày khai trường, ôn tập TĐN số 1, Âm nhạc thường thức_ Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa Xuân nho nhỏ - Thuỷ Nguyễn.ppt

Lí dĩa bánh bò. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ. TĐN số 2. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ​​​​

Ôn tập bài Lí dĩa bánh bò. 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 9 - Học hát bài Tuổi hồng

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khối 8- Tiết 10: Ôn bài hát Tuổi hồng, TĐN số 3. GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 11: Ôn bài Tuổi hồng, Ôn TĐN số 3, ÂNTT. 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 12: Học hát bài Hò Ba lý 

GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 13: Ôn bài Hò ba lí, nhạc lí, TĐN số 4
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 14: Ôn bài Hò ba lí, nhạc lí, TĐN số 4
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Tiết 15: Ôn tập
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

​​​​​

Tiết 19: Học hát bài khát vọng mùa xuân
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Col 2 content area

KHỐI 9

Tiết  1: Học hát bài Bóng dáng 1 ngôi trường
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area