Thông báo: Từ ngày 30/3/2020, học sinh các lớp 8, 9 vẫn tiếp tục ôn tập trực tuyến tại Study Hà Nội, học sinh khối 6, 7 làm bài trực tuyến do các giáo viên giao tại Microsoft Teams.