Tài liệu ôn tập môn Vật lý đợt 6 (Làm bài online)

Làm bài trực tuyến môn Vật lý 6

Làm bài trực tuyến môn Vật lý 7

 

Tài liệu ôn tập môn Vật lý đợt 7 (Làm bài online)

Làm bài trực tuyến môn Vật lý 6

Làm bài trực tuyến môn Vật lý 7

 

 

 

 

 

Thông báo: Từ ngày 30/3/2020, học sinh các lớp 8, 9 vẫn tiếp tục ôn tập trực tuyến tại Study Hà Nội, học sinh khối 6, 7 làm bài trực tuyến do các giáo viên giao tại Microsoft Teams.